Wednesday, January 9, 2019

ESI RECRUITMENT 2019 | ESI அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : SPECIALISTS GRADE II | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 72+257 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.01.2019.

ESI RECRUITMENT 2019 | ESI  அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : SPECIALISTS GRADE II | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 72+257  | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.01.2019.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts