உங்க கருத்தை பதிவு செய்யுங்கள்

Follow by Email

Thursday, October 10, 2019

CEPTAM RECRUITMENT 2019 | CEPTAM அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.

  • CEPTAM RECRUITMENT 2019 | CEPTAM அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு.
  • பதவி : ADMINITRATIVE ASST, FIREMAN உள்ளிட்ட பணி .
  • மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 54+40+20+8+1+2.


No comments:

Post a Comment