Sunday, March 31, 2019

வேலை - கால அட்டவணை - 01 APRIL 2019

வேலை - கால அட்டவணை - 01 APRIL 2019
 1. UPSC RECRUITMENT 2019 | UPSC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : புவியியல் நிபுணர் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 027 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 16.04.2019.
 2. UPSC RECRUITMENT 2019 | UPSC அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : IES உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 032 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 16.04.2019.
 3. FSSAI RECRUITMENT 2019 | FSSAI அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 275 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.04.2019.
 4. NFL RECRUITMENT 2019 | NFL அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : மார்க்கெட்டிங் ரெப்ரசன்டேடிவ் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 040 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 18.04.2019.
 5. IMD RECRUITMENT 2019 | IMD அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : சயின்டிஸ்ட் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 040 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 24.04.2019.
 6. JIPMER RECRUITMENT 2019 | JIPMER அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : பேராசிரியர் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 70 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 01.05.2019.
 7. RITES RECRUITMENT 2019 | RITES அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : மேலாளர் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 064 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 03.04.2019.
 8. ITBP RECRUITMENT 2019 | ITBP அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : மருத்துவ அதிகாரி உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 496 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 01.05.2019.
 9. VOC PORT RECRUITMENT 2019 | VOC PORT அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : எலக்ட்ரீசியன் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 072 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 15.04.2019. இணைய முகவரி : www.vocport.gov.in
 10. HIGH COURT RECRUITMENT 2019 | HIGH COURT அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : சட்ட கிளார்க் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : --- | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 25.04.2019.
 11. SYNDICATE BANK RECRUITMENT 2019 | SYNDICATE BANK அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு | பதவி : மேனேஜர் உள்ளிட்ட பணி | மொத்த காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை : 129 | விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் : 18.04.2019.

No comments:

Post a Comment

Popular Posts